The essential journalist news source
Dathlu 60 mlynedd o efeillio gyda mwy o entente cordiale Image
I lawer o bobl Caerdydd, mae'r Boulevard de Nantes yn un o'r ffyrdd mwyaf mawreddog yng nghanolfan ddinesig urddasol y ddinas – tramwyfa eang â choed ar ei hyd yn cynnwys rhai o'n rhyfeddodau pensaernïol gorau.
12 March 24
60 years of twinning celebrated with more entente cordiale Image
For many Cardiff people, the Boulevard de Nantes is one of the grander roads in the city’s majestic civic centre – a tree-lined, broad thoroughfare flanked by some of our finest architectural wonders.
12 March 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
08 March 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has agreed its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
08 March 24
Press Release | Rapture Collective's PARADISE at Velarde | 25 May - 6 July Image
                                                                                                         Press Release  07 | 03 | 24Paradise"An uplifting celebration of summer vitality, exquisite
07 March 24
International Women's Day Indie Author Panel (free, online, 5/3/24) Image
ALL-FEMALE TEAM ORGANISES EPIC ONLINE GATHERING WITH INSPIRATIONAL, INCLUSIVE INDIE AUTHORS TO CELEBRATE INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2024 INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2024
29 February 24
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
29 February 24
Council agrees its vision for next three years Image
Cardiff Council has published its Corporate Plan, outlining the priorities and goals it has set itself for the next three years and beyond.
29 February 24
Press Release | Rebecca Styles at Whitewater Contemporary | June 2024 PRESS RELEASE28 | 02 | 24Rebecca Styles | Featured Artist1st to 26th June 2024Rebecca Styles | Lush Summer Lane, 2024, oil on canvasThis June, following on from her Cape Cornwall collection of last au
28 February 24
Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd Image
Am fwy na 150 mlynedd, roedd siop adrannol James Howell ar Heol Eglwys Fair gyfystyr â'r profiad manwerthu gorau y gallai Caerdydd ei gynnig.
26 February 24
Portrait of Cardiff retail legend unveiled in Mansion House Image
For more than 150 years, James Howell’s department store on St Mary Street was synonymous with the best retail experience Cardiff could offer.
26 February 24
Press Release | California Artist Makes Work with Craft Communities of Scotland Press Release22 | 02 | 24‘Big Sur' California Artist Peery SloanMaking work within the crafting communities of ScotlandPhotograph from Peery Sloan's The Language of Wool project on The Shetland Island
22 February 24
Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol Image
Mae arddangosfa newydd o waith gan ddau artist sydd wedi ennill beirniadaeth glodfawr o Gymru, yn agor y penwythnos hwn yn un o fannau artistiaid annibynnol pwysicaf Caerdydd, Bay Art.
15 February 24
New exhibition by acclaimed Wales-based artists to help re-establish independent gallery Image
A new exhibition of work by two critically acclaimed Wales-based artists opens this weekend at one of Cardiff’s most important independent artist spaces, Bay Art.
15 February 24
Embargoed: Chris Packham announced as Animal Aid's new patron Strictly embargoed until 00.01 Friday 16 February 2024 Chris Packham announced as Animal Aid's new patron
14 February 24
Scarborough duo Annie & King to perform at East Yorkshire brewery Image
Scarborough duo Annie & King to perform at East Yorkshire brewery live music session Tickets have gone on sale for the next music night at an East Yorkshire brewery. Popular Scarborough duo Annie
13 February 24